Punkty nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Inowrocławskiego


prowadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu w 2021 r. Lista punktów tutaj.


graphic of scale
Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złożą osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzącej nieodpłatne mediacje, stosowne oświadczenia na piśmie [według załącznika do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z poźn. zm. (ostatnia zmiana z 17 stycznia 2019 r. Dz. U. z 2019 poz. 294)].
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
+ prawa pracy,
+ przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
+ prawa cywilnego,
+ prawa karnego,
+ prawa administracyjnego,
+ prawa ubezpieczeń społecznych,
+ prawa rodzinnego,
+ prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
+ w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Pomoc prawna będzie polegała na:
+ poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
+ wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
+ pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
+ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
+ w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

pliki do pobrania

Powiat inowrocławski

Sprawozdanie merytoryczne z zadania publicznego „Prawo i obywatel” - prowadzenie Punktów nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Powiecie Inowrocławskim w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.
Pobierz

adresy placówek

Inowrocław

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17

Poniedziałek 13:00-17:00
Wtorek 8:00-12:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 8:00-12:00
Piątek 11:00-15:00

Kruszwica

Zespół Oświaty i Wychowania
ul. Rybacka 20

Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 13:00 - 17:00
Czwartek 13:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 12:00

Gniewkowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c

Poniedziałek 7:00 - 11:00
Wtorek 7:00 - 11:00
Środa 7:00 - 11:00
Czwartek 7:00 - 11:00
Piątek 7:00 - 11:00

Numer telefonu (52) 35 92 304

W związku z trwającym na terenie naszego kraju stanem pandemii: do odwołania porady specjalistów odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (np. telefon, email), po uprzedniej rejestracji pod podanym powyżej numerem telefonu lub poprzez email: pomocprawna@inowroclaw.powiat.pl

Siedziba główna TKOPD Inowrocław


88-100 Inowrocław,
Armii Krajowej 9

Znajdź nas na portalach społecznościowych:Created by Klaudia Styrcz